Al meer dan 190 ton dode vis uit de Oder geschept

Posted on

Aan Duitse zijde is volgens schatting van de milieuminister van de deelstaat Brandenburg tot dusver 36 ton uit het water gehaald en vernietigd. De precieze oorzaak van de milieuramp is nog niet achterhaald. Zowel de Poolse als Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat verschillende factoren een rol hebben gespeeld. Een daarvan is volgens wetenschappers de snelle verspreiding van een giftige algensoort. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe dat kon gebeuren.

In een laboratorium in Brandenburg is wel een hoge concentratie pesticide vastgesteld in watermonsters die tussen 7 en 9 augustus zijn genomen in Frankfurt an der Oder, ongeveer 100 kilometer ten oosten van Berlijn. Het gaat om de onkruidverdelger 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur.

Hoewel het gif natuurlijk niet in oppervlaktewater thuishoort en bedreigend is voor het leven daarin, denken deskundigen niet dat het de enige, directe reden is van de massale vissterfte. Wel zou het kunnen dat stroomopwaarts de verontreiniging van de Oder door pesticiden veel ernstiger was dan gemeten in Frankfurt.

Geen bijzonderheden in Mecklenburg

Uit de noordelijke staat Mecklenburg-Vorpommern kwam het bericht dat in de lagune van Stettin (Szczecin), waar de Oder in uitloopt, geen bijzonderheden zijn geconstateerd. Hoopgevend was ook de Poolse mededeling dat op plekken waar recent duizenden dode vissen waren aangetroffen, zaterdag ook weer levende exemplaren zijn gezien. Door zuurstoftekort zwommen die wel aan de oppervlakte. Er wordt geprobeerd met pompen meer zuurstof in het water te krijgen.

Mecklenburg ontwikkelt plannen om met burgerinitiatieven meer aandacht te vragen voor de milieuproblemen in en langs de Oder. Zaterdagavond werd in het dorp Kienitz de rivier met rode schijnwerpers ter waarschuwing in het licht gezet. Daarnaast is een oproep gedaan op 4 september een menselijke keten te vormen op de oevers.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Twitter Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services.